Regler & säkerhet

 
För allas trevnad och säkerhet så finns det ett antal regler som måste följas.
Visitering av samtliga besökare vid entrén till festivalområdet.
– All form av vapen, knivar, knogjärn, tårgas etc. är strängeligen förbjudet på området.
Upptäcks någon med detta inne på festivalområdet så förvisas man omedelbart och entrébandet klipps.
– Samtliga besökare till festivalområdet visiteras.
Nekar man visitering nekas man inträde och biljett återköps ej.
– Mat och dryck får inte tas in på festivalområdet.
Antingen kastas/förverkas det i soptunnor vid entrén eller så får man återkomma när man lämnat det på annat lämpligt ställe.

Alkohol
Alkoholförtäring är endast tillåten på serveringsområdena.
Flaskor tas alltid om hand inne på festivalområdet.

Droger/Narkotika
Festivalarrangören godtar/accepterar inte någon form av påverkan av droger/narkotika och påverkade personer överlämnas till Polisen.

Rasism
Ingen form av rasism accepteras och polisanmäls.

Barn
Barn upp t.o.m. 12 år äger endast rätt att besöka området i vuxet sällskap.
Barn upp t.o.m 12 ska använda hörselskydd.

Husdjur
Inga djur får tas in på in på festivalområdet förutom ledarhund.

Marknadsföring & försäljning
På festivalområdet är det förbjudet marknadsföra/sälja produkter/tjänster eller på något annat sätt marknadsföra sig utan arrangörens skriftliga godkännande.
Bryter någon mot detta blir man omedelbart förvisad från området och biljettbandet klipps.

Visitering
Alla besökare visiteras och nekar man visitering kommer man inte in, bandet klipps och biljetter köps inte tillbaka.

Vad får jag inte ta in
Flaskor, glas, mat, dryck, paraply (ta med regnkläder vid behov) stolar, alla typer av vapen, knivar och selfiesticks är inte tillåtna att ta in på området.

Kameror
Systemkameror med löstagbara objektiv får ej medtagas in. Ljud och bild får ej spelas in. Det är alltid festivalens personal som avgör vad som är ok eller inte om där är någon tveksamhet.

Djur
Det är förbjudet att medföra djur in på festivalområdet.

Ofredande
Ingen typ av ofredande accepteras.
Upptäcks detta så blir den omedelbar anmälan till Polis och Ordningsvakter som klipper bandet på aktuell/aktuella personer och förvisar dem från festivalområdet.

Tips
Drick mycket vatten.
Använd solkräm.