Regler & Säkerhet

 
För allas trevnad och säkerhet så finns det ett antal regler som måste följas.

Biljett
Biljetten är en värdehandling, fotografera inte din biljett med streckkoden synlig, t ex för publicering i sociala medier. Biljettens streckkod kan bara användas för inpassering en gång. En läsbar kopia/bild av streckkoden kan medföra att din biljett används av någon annan och att din egen blir oanvändbar.

Åldersgräns/Barn Ålder
Barn t.o.m 10 år går in gratis i målsmans sällskap samt ska använda godkända hörselkåpor.
Från 11 år gäller ordinarie biljett. Barn/ungdom under 18 år äger endast tillträde till konsertområdet i sällskap av målsman.

Paraplyer
För allas trevnad tillåts inte paraplyer då de skymmer sikten för många i publiken och är upphov till mycket irritation.

Förtäring
Egen fikakorg och stol eller filt är tillåtet.

Lustkortet
Erbjudande för dig med YA Lustkort. Lustkortet ska kunna uppvisas tillsammans med biljett i entrén. MAX 4 biljetter per kort.

Rullstol
Rullstolsbiljetten inkluderar 1 fri ledsagare.
Endast 1 fri ledsagare, resterande köper ordinarie biljetter.

Frågor och svar om arrangemanget mejlar Ni på activeconcert@radioactive.se
Pga att högt tryck på biljettförsäljning och andra konserter så svarar vi så fort vi kan under vardagar 08:00-16:00 och sporadiskt under helger.