Press

 
Kontakt
Frågor gällande ActiveConcert rock & bluesfestival kontakta pressansvarig Anders Jönsson

Access
– Ackrediteringspass hämtas i biljettboden mot uppvisande av legitimation.
– Ditt ackrediteringspass gäller inom festivalområdet.
– Du har endast möjlighet att träffa artister ihop med pressansvarig på festivalområdet/backstage.
– Söker Ni kontakt på plats med pressansvarig, så be personalen i biljettboden om hjälp.

Intervju
– Om Ni önskar intervjua någon artist önskar vi Er anmälan om detta senast 7 dagar innan festivalen.
– Pressansvarig arrangerar mötet ihop med artisten samt artistens agent.
– Om intervju bestämts med agent/bokningsbolag mm skall även detta meddelas.

Fotografering
Vid dikesfotografering gäller följande:
– Gå till backstage och invänta ansvarig dikesvakt för eskort.
– Det råder strikt fotoförbud backstage förutom på angiven plats.
– Fotograf får endast befinna sig i diket under första tre låtarna.
– Följs inte detta, kommer ditt ackrediteringspass att förverkas och tas tillbaka av festivalpersonalen.
– Om ansvarig dikesvakt ber dig lämna diket tidigare, måste detta följas.