Biljetter

Köp dina biljetter här.
Biljetter finns även att köpa på Ystads Turistbyrå (ombud Ticketmaster)

Biljetter & Festivalband
En serviceavgift tillkommer från Ticketmaster.

1-dags 490 kr
2-dagars 690 kr

Barn t.o.m 12 år
Går in gratis och endast i målsmans sällskap.
Barn t.o.m. 12 år ska använda hörselkåpor eller öronproppar.

Barn fr.o.m. 13 år
Betalar fullt biljettpris, och får alltid vistas på området.

Festivalband
Festivalband lämnas ut i biljettboden mot uppvisande av giltig biljett.
Festivalbandet sätts på av festivalens personal.
Festivalbandet är en värdehandling och utan detta nekas man tillträde till festivalområdet, så var aktsam med festival bandet.

Biljettboden
Finns vid huvudingången till Surbrunnsparken i Ystad ut mot Surbrunnsvägen.

Biljettbodens öppettider
6 juli 09:00-20:00
7 juli 09:00-23:00
8 juli 09:00-23:00

Insläpp
7 juli 15:30
8 juli 12:00

Ticketmaster
En administrativ avgift tas ut på förköpspriserna.
Observera att det finns ett begränsat antal biljetter.
Biljettkategorierna ( 1-dags eller 2-dagars).

Övrig information
Stolar, paraply, mat, dryck, flaskor och burkar får inte medföras!
Alla visiteras innan de ges tillträde till festivalområdet!
Nekar man visitering nekas man också tillträde och biljett återköps inte.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.
Biljetter byts eller återköps ej.
Vid eventuella frågor eller problem kring biljettköp på internet, kontakta Ticketmaster.